TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 

 

 

 

  

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trao cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc - Năm 2015"

cho Giám đốc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam