TCT ĐSVN
 
 
CTCP VTĐSSG
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
http://vetau.com.vn/
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 TIẾP TỤC CHẠY TÀU SE25/26


Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Hè năm 2019, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục tổ chức chạy đôi tàu SE25/26 (giữa Sài Gòn – Quảng Ngãi và ngược lại) như sau:

- Tiếp tục tổ chức chạy thêm đôi tàu SE25/26 từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi và ngược lại từ ngày 11/8/2019 đến ngày 18/8/2019.

- Chương trình giảm gái vé:

1. Giảm 10% giá vé so với giá vé dịp Hè 2019.

2. Giảm giá tập thể: Đối với mác tàu SE26 chạy vào ngày Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba; Đối với mác tàu SE25 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần: Tập thể mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là 20 ngày được giảm như sau:

- Hành khách từ 20 đến 50 người: Giảm 7% giá vé.

- Hành khách từ 51 đến 100 người: Giảm 9% giá vé.

- Hành khách từ 101 người trở lên: Giảm 11% giá vé.

3. Giảm giá xa ngày đối với cá nhân: Đối với mác tàu SE26 chạy vào ngày Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba; Đối với mác tàu SE25 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần, Hành khách mua vé xa ngày, chặng suốt Sài Gòn - Quảng Ngãi:

- Mua trước ngày đi tàu từ 10 đến dưới 20 ngày: Giảm 5% giá vé.

- Mua trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên: Giảm 7% giá vé.

4. Các chương trình giảm giá đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn,... tiếp tục được áp dụng.

Trân trọng!