TCT ĐSVN
 
 
CTCP VTĐSSG
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
http://vetau.com.vn/
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 

Tổ chức đào tạo “Giao tiếp, ứng xử PVHK trên tàu”

 

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Hành khách (PVHK) khi đi trên các đoàn tàu do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn quản lý. Tạo sự chuyển biến nhận thức trong mỗi CBCNV và người lao động trực tiếp làm công tác PVHK, đồng thời nâng cao ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm đem lại chất lượng công tác đạt hiệu quả cao nhất. Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam (ĐTVPN) tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề về “Giao tiếp, ứng xử” hướng tới mỗi CB. CNV trong công tác PVHK phải tích cực đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, PVHK bằng cái “Tâm”; luôn xác định việc nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng, coi hành khách như người thân để phục vụ, để làm Hành khách hài lòng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nhiệm vụ trọng tâm của Tổ sản xuất, của Trạm và của ĐTVPN.

Tính đến nay, ĐTVPN đã tổ chức được 08 đợt học tập (khoảng từ 25 đến 30 người/đợt). Theo dự kiến đến hết năm 2017, ĐTVPN sẽ hoàn thành tổ chức được từ 300 đến 350 CB.CNV được đào tạo Kỹ năng giao tiếp ứng xử PVHK. Bên cạnh đó, CBCNV làm công tác PVHK phải thường xuyên rèn luyện và không ngừng học tập để có được kỹ năng giao tiếp tốt, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong công việc của mình, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và theo giá trị cốt lõi trong Văn hóa doanh nghiệp của ĐTVPN đề ra là “An toàn – Chuyên nghiệp –Đoàn kết – Đổi nới – Phát triển”.

 

* Hình ảnh, lớp học đào tạo" Giáo tiếp, ứng xử PVHK trên tàu"