TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2024

 

   Nhằm thúc đẩy tăng trưởng hành khách du lịch nội địa, khích lệ người dân sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước đạt hiệu quả.

   Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác Chương trình du lịch nội địa bằng tàu hỏa giữa Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn với Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

   Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn quyết đinh kế hoạch thực hiện chương trình kích cầu du lịch năm 2024 như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng: Khách đoàn mua tour của các Công ty lữ hành có đăng kí tham gia chương trình kích cầu du lịch với Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Các đoàn tàu được áp dụng chương trình kích cầu: các đoàn tàu khách Thống nhất và Khu đoạn do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý (không áp dụng đối với các đoàn tàu lập thêm theo yêu cầu của tập thể);

3. Thời gian áp dụng:

3.1. Thời gian hè 2024: từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 18/8/2024;

3.2. Thời gian sau Hè 2024;

- Từ ngày 19/8/2024 đến hết ngày 28/8/2024

- Từ ngày 04/9/2024 đến hết ngày 26/12/2024

4. Giá bán kích cầu du lịch năm 2024:

4.1. Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu (tối thiểu 10 người/đoàn/tàu và tối đa 100 người/đoàn/tàu) trong khoảng thời gian vận tải sau hè năm 2024 quy định tại điểm 3.2, áp dụng giá bán như sau:

a. Giá bán bằng 70% giá vé loại chỗ ghế ngồi và 80% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn đi tàu có cự ly vận chuyển từ 751 km trở lên, được áp dụng:

- Đối với tàu SE3/4 chạy vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần;

- Đối với tàu SE7/8, SE21/22 chạy từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần;

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày;

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

b. Giá bán bằng 75% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn đi tàu SE3/4, SE7/8, SE21/22 (có cự ly vận chuyển từ 500 đến 750 km); đi tàu khách Khu đoạn (có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên); đi tàu SPT2/1 (chặng suốt), được áp dụng:

- Đối với tàu SE3/4 chạy vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần;

- Đối với tàu SE7/8, SE21/22 chạy từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần;

- Đối với các tàu khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Hai, Ba, Tư, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và các tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần;

- Đối với tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1 chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày;

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

c. Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn cùng thời điểm được áp dụng:

- Đối với tàu SE3/4 chạy từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với tàu SE7/8, SE21/22 chạy từ thứ thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với các tàu khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần và các tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Sáu, Bảy hàng tuần và tàu SPT1 chạy thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

4.2. Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu (tối thiểu 10 người/đoàn/tàu) và tối đa 100 người/đoàn/tàu) trong khoảng thời gian vận tải Hè năm 2024 quy định tại điểm 3.1 văn bản này, được áp dụng:

a. Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và 90% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn, dược áp dụng:

- Đối với tàu SE3/4 chạy vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần;

- Đối với tàu SE7/8, SE21/22 chạy từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần;

- Đối với các tàu khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Hai, Ba, Tư, Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần;

- Đối với tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1 chạy  từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên.;

b. Giá bán bằng 90% giá vé các loại chỗ cùng thời điểm cho khách đoàn, được áp dụng:

- Đối với tàu SE3/4 chạy từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với tàu SE7/8, SE21/22 chạy từ thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với các tàu khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2) chạy vào ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần và các tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1) chạy ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần;

- Đối với tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Sáu, Bảy hàng tuần và tàu SPT1 chạy thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên;

4.3. Quy định bán vé cho Hướng dẫn viên du lịch:

- Áp dụng giá bán bằng 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 và bằng 70% giá vé giường nằm khoang 4 cho Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có);

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 10 người đến 50 người (không tính Hướng dẫn viên): Giảm giá cho 01 (một) hướng dẫn viên);

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 51 người đến 100 người (không tính Hướng dẫn viên): Giảm giá cho 02 (hai) hướng dẫn viên);

4.4. Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu trong khoảng thời gian quy định tại điểm 3.1, 3.2 nêu trên, được áp dụng giá bán quy định tại điểm 4.1, 4.2 của văn bản này với điều kiện: Tập thể phải mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là 05 ngày (tính từ ngày xuất vé đến ngày tàu chạy).

5. Các quy định khác:

- Trường hợp Công ty đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá thì khi mua vé đi tàu Hành khách (kể cả các đối tượng Chính sách xã hội) chỉ được áp dụng một chương trình giảm giá cao nhất;

- Đối với các đoàn tàu khách lập thêm theo yêu cầu của các Công ty lữ hành: theo thỏa thuận riêng (không áp dụng chương trình kích cầu theo văn bản này)

- Quy định về đổi, trả vé thực hiện theo các quy định hiện hành./.