TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 

 ĐOÀN TIẾP VIÊN ĐƯỜNG SẮT PHƯƠNG NAM

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

 LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015-2020
 
 
Trong trong không khí thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày 20/5//2015, Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam (ĐTVPN) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, Nhiệm kỳ 2015-2020, với có mặt của 100/100 Đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 197 đảng viên toàn Đảng bộ.
 
 
 
Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy Công ty TNHHMTV vận tải Đường sắt Sài Gòn đến dự  và  chỉ đạo Đại hội; đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phạm Văn Sơn - Phó BTĐU – CTHĐTV - Tổng GĐ Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn, đ/c đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đ/c cũng đã định hướng cho Đảng bộ những trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng Đảng bộ ngày vững mạnh.
 
Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020; đã sáng suốt, dân chủ lựa chọn bầu 12 đ/c vào BCH mới nhiệm kỳ 2015-2020 và đoàn Đại biểu của Đảng bộ ĐTVĐSPN dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHHMTV vận tải  Đường sắt SG lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
Các đ/c trong BCH nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội cũng đã sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị để bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ tới; đồng thời cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết và biểu quyết một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ Công ty VT Đường sắt SG lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.   
 
Trong thời gian qua, do Đảng bộ mới thành lập nên không thể tránh khỏi những khó khăn, hạn chế trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nhưng được sự quan tâm đặc biệt của BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên và Ban tổng Giám đốc công ty TNHHMTV vận tải Đường sắt Sài Gòn, Đảng bộ ĐTVPN bước đầu đã có những thành công nhất định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.
 
Nhiệm vụ sắp tới của ĐTVPN có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nổ lực phấn đấu, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên giành những thắng lợi mới. 
 
Nguyễn Thành Nhạc