TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 

ĐOÀN TIẾP VIÊN ĐƯỜNG SẮT PHƯƠNG NAM

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

   Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 02/10/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về Đại hội đảng trong Đảng bộ Công ty tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

   Ngày 12/5/2020 Đảng bộ Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam (Đảng bộ ĐTVPN) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự có mặt của 59/59 Đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 172 đảng viên toàn Đảng bộ.

 

 

   Đại hội đã đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo Đoàn thể quần chúng nhiệm kỳ 2020- 2025 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng bộ Công ty, Tổng công ty ĐSVN.

 

   Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Công ty) đến dự và chỉ đạo Đại hội; đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức nhân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, đồng chí đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đồng chí cũng đã định hướng cho Đảng bộ những trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng Đảng bộ ngày vững mạnh.

 

(Đồng chí Nguyễn Đức Nhân phát biểu chỉ đạo đại hội)

   Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 -2025; đã sáng suốt, dân chủ lựa chọn bầu 13 đồng chí vào BCH mới nhiệm kỳ 2020 -2025 và 14 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

(Các đ/c trong BCH nhiệm kỳ 2020-2025)

   Đại hội tổ chức thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ tới; đồng thời cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết và biểu quyết một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

   Vì sự nghiệp đổi mới, phát triển của ĐTVPN và của Công ty với những thuận lợi, khó khăn, thách thức phía trước đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng bộ để vượt qua. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên ĐTVPN hãy phát huy cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo; tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy và lãnh đạo cấp trên; sự hỗ trợ của những đơn vị bạn trong và ngoài ngành Đường sắt, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của Đảng bộ Công ty và Tổng Công ty ĐSVN./.