TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 ĐOÀN TIẾP VIÊN ĐƯỜNG SẮT PHƯƠNG NAM

 

Thực hiện đề án tái cơ cấu của ngành Đường sắt. Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-VTSG ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn). 

 

Đơn vị chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2015 trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn trước đây, như: Xí nghiệp toa xe Sài Gòn, Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn, Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và Kinh doanh tổng hợp Đường sắt Sài Gòn, Xí nghiệp vận tải và Du lịch Đà Nẵng và Ga Sài Gòn. 

 

Theo đề án tái cơ cấu của ngành Đường sắt thì nhiệm vụ chính của Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam có nhiệm vụ chuyên sâu về vận tải hành khách, hành lý bao gửi bằng Đường sắt, cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống trên các đoàn tàu thống nhất, tàu khu đoạn và các dịch vụ hỗ trợ vận tải.

 

 


Mục tiêu phát triển của Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam là hướng tới sự hài lòng của hành khách. Lấy tiêu chí 4 “xin”, 4 “luôn” của Bộ Giao thông vận tải làm kim chỉ Nam cho hành động thực tiễn của mình đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua của toàn Ngành là: “Kỷ cương – Chất lượng – An toàn – Hiệu quả”.

 

 


 

Sứ mệnh sống còn của Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam đó là xây dựng thương hiệu các đoàn tàu đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách nhằm thu hút khách hàng đến với ngành Đường sắt ngày càng nhiều và nâng cao thị phần vận tải./.