TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

 QUY ĐỊNH ĐỔI, TRẢ VÉ TÀU DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024


Để phục vụ công tác bán vé Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn ban hành quy định về việc đổi, trả vé tàu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như sau:


1. Mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé là 30% giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa (vé).

a. Thời gian áp dụng:

- Từ ngày 01/02/2024 đến 12/02/2024: đối với đoàn tàu số chẵn.

- Từ ngày 13/02/2024 đến 19/02/2024: đối với đoàn tàu số lẻ.

- Từ ngày 04/02/2024 đến 09/02/2024: đối với đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới.

- Từ ngày 13/02/2024 đến 18/02/2024: đối với đoàn tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

b. Thời gian đổi, trả vé:

- Hành khách đổi, trả vé cá nhân: chậm nhất trước giờ tàu chạy là 24 giờ.

- Hành khách trả vé tập thể: chậm nhất trước giờ tàu chạy là 48 giờ.


2. Ngoài thời gian quy định tại điểm 1 nêu trên; mức khấu trừ phí, thời gian đổi, trả vé thực hiện như sau:

Đổi, trả vé

Cá nhân

Tập thể

Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Phí (% giá tiền)

Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Phí (% giá tiền)

Đổi vé

Dưới 24 giờ

Không đổi vé

Không áp dụng đổi vé tập thể

Từ 24 giờ trở lên

20.000đ/vé

Trả vé

Dưới 04 giờ

Không trả vé

Dưới 24 giờ

Không trả vé

Từ 04 giờ đến dưới 24 giờ

20%

Từ 24 đến dưới 72 giờ

20%

Từ 24 giờ trở lên

10%

Từ 72 giờ trở lên

10%

               Phí trả vé tối thiểu: 10.000đ/vé


3. Sau thời gian quy định nêu trên không đổi, trả vé./.

***